CIDB

CIDB Construction Industry Development Board Malaysia Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia   SEBUAH SYARIKAT MEMERLUKAN CIDB KERANA: a)            Melatih pekerja binaan untuk memiliki kemahiran yang sesuai  dengan keperluan industri pembinaan, mengakreditasi  kontraktor mengikut keupayaan firma, dan menyelia pengkalan data industri pembinaan. b)           Menyediakan Pelan Induk Industri Pembinaan bagi membangunkan industri pembinaan secara sistematik dan sesuai…

Continue Reading